SDH Chloumek

Historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů Chloumek byl založen v roce 1908 při sboru Jeřice. Dne 16.1.1910 se sbor Chloumek osamostatnil. Starostou se stal pan J. Mešejda a velitelem pan Fr. Stehlík. Sbor čítal 13 zakládajících členů. Dne 25.5.1910 byla sboru Chloumek starostou obce za přítomnosti župního dozorce předána koňská stříkačka zakoupená od pana Čeňka Tyrše z České Skalice. Dne 25.6.1927 se přidali ke sboru Chloumek také obyvatelé obce Votuz. Na počest bratrů padlých v první světové válce byl vybudován pomník v obci Rašín.

Členové sboru se vždy podíleli na organizaci kulturních a společenských akcí a tato tradice přetrvává dodnes. Poslední zápis v kronice je z roku 1938 o třicetiletém působení sboru. Za tuto dobu se členové zúčastnili 20-ti požárů, 90-ti veřejných vystoupení a 260-ti cvičení.

Další činnost sboru byla dále zaznamenávána protokoly ze schůzí sboru Chloumek, kde je také poznámka z roku 1961 o zakoupení motorové stříkačky PS 8, která slouží dodnes.

V roce 2007 má SDH Chloumek 15 členů. Od roku 2002 je starostou pan Pavel Dufek starší a velitelem pan Pavel Dufek mladší. V roce 2002 byla začata celková rekonstrukce koňské stříkačky a poprvé po rekonstrukci byla vystavena v roce 2003 na sjezdu rodáků obce.

V roce 2004 byla provedena přestavba hasičské zbrojnice a dále v roce 2006 rekonstrukce motorové stříkačky PS 8. SDH Chloumek je finančně podporován obecním úřadem a sám si přivydělává sběrem železa a pořádáním plesů. SDH Chloumek se zúčastňuje soutěží a výstav s koňskou stříkačkou a motorovou stříkačkou PS 8.


 

Infoservis


Kontakt

Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře

captcha